kissconsulting_etusivu_1

Vi tror att
enkla saker fungerar bäst

vi tror på att enkla lösningar fungerar bäst

Vi tror på att enkla lösningar fungerar bäst. Vi verkar enligt KISS (Keep It Simple and Straightforward) -principen, enligt densamma är även mindre bättre (less is more). Principen reflekteras av förtydligandet, valet av utvecklingsmålsättningar samt av genomförandet av själva utbildningen.

vi tror på vardagen.

Vi tror på vardagen. Kärnan i vår service utgörs av kundens vardag, förståelsen av densamma och relaterade resultatinriktade åtgärder. Utbildningen byggs upp till en fungerande helhet tillsammans med kunden utgående från aktuella utvecklingsbehov. Utbildningen skräddarsys kontinuerligt utgående från de uppkomna behoven.

vi tror på att de rätta åtgärderna leder till resultat

Vi tror på att de rätta åtgärderna leder till resultat. Vi strävar efter synliga förändringar och resultat inom de utvalda områdena. En garant för detta utgförs av en långsiktig närvaro i kundens vardag.

kissconsulting
Kissconsulting - Konsulttipalvelut

Kissconsulting

Kissconsulting Oy är kännt för den positiva förändring som våra strategiprojekt har skapat hos kunderna. Speciellt beträffande strategi-implementering och organisationskulturen. Resultaten har varit så synliga, så vi kallar dem för utvecklingssprång.

experienced and inspiring professionals

Vi är en grupp av 20 erfarna och inspirerande proffs. Vi har mångsidiga bakgrunder från olika affärsområden.

When you want results, contact us!