PALVELUT VAIKUTTAVAN MUUTOKSEN TEKEMISEEN

Kissconsulting on tunnettu onnistuneista strategian läpiviennin ja toimintakulttuurin muutosprojekteista ja muutosmallista. Liian usein muutoksilla on tapana lässähtää vauhdittomiksi pituushypyiksi. Tieteellisestikin tutkitun sekä arjessa testatun mallimme avulla toteutettuja muutoksia kutsutaan hypyiksi, loikiksi tai kolmiloikiksi. Toimimme asiakkaan kumppanina läpi muutosprosessin varmistaen haluttujen muutosten toteutuminen.

Kirkas strategia

Juhlalliset visiot eivät johda kohteliaita aplodeja pidemmälle, jollei yrityksen koko henkilöstö ole sitoutunut tavoitteisiin ja keinoihin niiden saavuttamiseksi. Kun ajatus on helmi, se on yleensä hyvin yksinkertainen. Tyly tosiasia on se, että vain 2% strategiaviesteistä saadaan perille ja että vain 13% johtoryhmäläistäkin pystyy ne yhtenäisellä tavalla ilmaisemaan. Kissconsulting porautuu strategiaviestin ytimeen, auttaa etsimään halutun suunnan, kirkastamaan strategiamuotoilun avulla viestin ja tukee strategian viemisessä käytäntöön ja tuloksiksi.

Johtaminen

Pelkkä paperi ei silti tee muutosta vaan sitä pitää johtaa systemaattisesti. Annamme työkalut kulttuurimuutokseen ja varmistamme, että valmennuksessa läpikäydyt asiat muuttuvat teoiksi ja sitä kautta tuloksiksi. Digitaaliset työkalut ja muutostuki varmistaa, että sovitut asiat eivät jää puolitiehen. Muutokset pitää osata projektoida selkeiksi muutosaskelmiksi ja projektisalkku on syytä olla ojennuksessa.

Vahvistamme johdon ja esimiesten kykyä johtaa joukkue mestaruuteen. Hiomme keskinäistä yhteistyötä ja johtamisen käytäntöjä. Sparraamme esimiehistä ryhmänsä valmentajia, jotka asettavat asiat ja ihmiset samalle pelilaudalle. Paraskaan tähtisikermäpelaaja ei menesty joukkueessa, jos taktiikka ja tavoitteet eivät ole selvillä tai niitä ei osata viestiä ja purkaa toimivan roolituksen muodossa ja innostaa siten joukkuetta voittoputkeen. Annamme työkaluja valmentavaan johtamiseen, ihmisten motivoimiseen ja haasteellisiin johtamistilanteisiin. Otetaan digiloikka ja varmistetaan, että digiprojektit eivät jää torsoksi vaan vauhdistamme muutosta muutoksen kaikissa vaiheissa.

Myynti ja kohtaamiset

Viritämme palveluhurmaamisen asenteen ja taidon sekä annamme työkalupakin haasteellisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Viritetään palvelumuotoilun keinoin niin kohtaamiset kuin prosessitkin. Tuloksia tuottavassa valmennusmallissamme, tartutaan myyntiaktiivisuuden nostatukseen sekä annetaan työkaluja asiakkaan systemaattiseen hoitoon ja CRM hyödyntämiseen. Opitaan kuulemaan isommilla korvilla asiakkaan tarpeita sekä vahvistamaan ratkaisukeskeistä myyntiä sekä oivaltamaan, miten kaupanpäätöslihaksia hyödynnetään tuloksekkaasti.  Eväitä myös tuloksekkaaseen myynnin johtamiseen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ovat työelämän kansalaistaitoja. Hitsaamme yhteistyötaitoja, oivallamme avoimen vuorovaikutuksen hyödyt ja opimme antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta. Ymmärrämme erilaisuuden sekä työstämme ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa ”kissa on noussut pöydälle”.

Ideat ja voimavarat

Luovuus, uudistuminen, innovointi ja ideat ovat menestymisen elinehto. Uudet oivallukset avaavat tuoreita näkökulmia työn ja arjen ongelmiin. Luovan ongelmanratkaisun metodiemme avulla voidaan purkaa kehittymistä jarruttaneet solmukohdat ja nousta uudelle kasvu-uralle. Autamme organisaatioita luomaan ideoivan kulttuurin käytännöt sekä vahvistamaan keskinäistä palautekultuuria. Ideat syntyvät joukolla, keskustelemalla ja ajatuksia kierrättämällä; luomme järjestelmän, jonka avulla yhdessä synnytetyt ideat viedään systemaattisesti kohti käytäntöä. Opastamme johtoa osallistamisen kompastuskivissä ja tartutaan ideoivan kulttuurin esteisiin ja vauhdittajiin.

Menestyvän yrityksen valttina on energinen, työstään innostunut ja osaava henkilöstö. Ei pidä unohtaa, että nauru ja ilo ovat taseiden ja myyntikatteiden kasvualustaa. Epävarmoissa tilanteissa ja muutosten pyörteissä työntekijöiden voimavaroja koetellaan ja hyvinvoinnin eväät hupenevat. Valmennusten avulla vahvistetaan työiloa, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja voimavaroja toteuttaa tavoitteensa. Ymmärretään, mitkä asiat kalvavat työniloa ja muistetaan, että pelolla johtaminen on perseestä ja hoppu on hanurista. Jatkuva kiire heikentää työn laatua ja polttaa kynttilää molemmista päistä ja syö toiminnan tehokkuutta. Kiireellä ja stressillä on myös paha taipumus tarttua ja levitä koko työyhteisöön. Opitaan ymmärtämään, mitä kiire tekee fysiikallemme, aivoillemme, työtehollemme ja ihmisuhteillemme. Valmennuksessa osallistujat pohtivat sekä itsensä johtamista ja löytävät toimivia ja tehokkaita työkaluja ajahallintaan ja jaksamiseen. Ajan hengessä etätyö, etäjohtaminen, etämyynti, etätuotteet tai vieläkin tarkemmin monipaikkainen ja hybridityö ovat tulleet työelämän keskiöön.

Brändi ja viestintä

Ei auta vaikka olisimme mestareita, jos meitä ei tunneta. Hyvästä pitää myös kertoa eteenpäin. Autamme työkalujemme avulla kirkastamaan brändiviestin mielenkiintoiseksi ja selkeäksi, varmistamme viestin näkymisen mielenkiintoisena eri kanavissa niin sisäiselle kuin ulkoiselle kohderyhmälle. Luodaan erottuva ja strategiaan yhteensopiva visuaalinen brandi-ilme.

Varmistetaan näkyvyys ja huomioarvo luovan viestintätiimimme avulla. Opetamme sosiaalisen median kikat ja huolehdimme tiedottamisesta tai viestintäkampanjoista. Teemme tarttuvia yritysvideoita ja pidempiäkin dokumenttejä. Hyvä viestintä on myös tarinankerrontaa ja vaatii hyviä esiintymistaitoja. Valmennuksen avulla taltutetaan esiintymiskammo ja opitaan viestimään selkeästi ja innostavasti. Annamme työkaluja suunnitella ja toteuttaa selkeäviestisiä ja innostavia esityksiä sekä osallistamisen keinoja. Annamme eväitä niin kouluttajataitoihin, kokouksen vetämiseen, fasilitointiin, keynotepuhumiseen kuin asiakaspresentointiinkin.

Johda tiedolla

Tutkimuspakkimme selvittää haasteet ja voimavarat sekä ennen valmennuksia, niiden aikana sekä mittaavat tuloksia. Työkaluja ovat mm. strategian tunnettuuden tutkimus, kulttuuri-, henkilöstö-, kartoittavat-, pulssi- ja bränditutkimukset. Myös ihmisten toimintatyylikartoitukset, Disc, Big Five sekä 360 analyysit sekä Lencionen 5 toimivan tiimin estettä ja edistäjää ovat työkalupakissamme.

Autamme rakentamaan toimivat mittaristot strategian eteenpäinviennin sekä onnistumisten mittaamiseen. Vain oikean tiedon avulla voidaan johtaa tehokkaasti. Tietoa pitää osata myös hyödyntää ja viedä oivallettuja asoita käytäntöön. Ei intuitiotakaan saa unohtaa.

Yksilö-
valmennus

Yksilövalmennus  jäsentää työ- kuin omaakin elämää oli sitten kyse pääjohtajasta, lähijohtajasta tai asiantuntijasta. Johtajuusvalmennuksessa sparraamme toimitusjohtajia strategian rakentamisessa, johtamistyylissä ja muutosten aikaansaamisessa. Tuemme esimiehiä ja vahvistamme sitä, että strategiset muutokset menevät käytäntöön ja johtamisosaaminen ja hyvinvointi kasvaa sekä arjen pulmat ratkeavat. Asiantuntijatyössä sparraamme työelämän taitoja, kuten ajanhallintaa, esiintymistä tai myyntiä.

Oman elämän valmennusta voi tarvita kuka tahansa työtehtävästä riippumatta. Asetamme omia elämän tavoitteita niin hyvinvoinnin, työn, kuin perheen suhteen. Taltutetaan menneisyyden mörköjä ja autamme saavuttamaan omia tavoitteita ja jäsentämään omaa ajanhallintaa. Käytämme työkaluna monipuolisia metodeja: keskustelemme ja hahmotamme asioita harjoitteiden kautta sekä hyödynnämme erilaisia mielikuva tai kehoharjoitteita tai taidepainotteisia metodeja: maalaamista, kirjoittamista, draamaa, valokuvia sekä alitajunnan voimaa. Näillä metodeilla voimme käsitellä työtä, henkistä hyvinvointia, sosiaalisia tai hengellisiä aspekteja tai fyysistä hyvinvointia.

Valmennus
metodimme

Muutospolkua edetään monimetodisten valmennusten avulla. Hyödynnämme mielenkiintoisia osallistamisen metodeita. Hyödynnämme myös moninaisia digitaalisia työkaluja ja alustoja. Osaamme taidepainotteiset fasilitoinnin työkalut herättämään oivalluksia. Valmennukset voidaan toteuttaa niin workshopmaisesti, etätyökaluin tai vaikkapa erävalmentajan opastuksella luonnossa. Hauskat videot, blogit ja jälkitehtävät tukevat muutosmatkaa.