Kissconsulting

Kissconsulting Oy on 1990 perustettu johdon konsultointi- ja valmennusyritys. Toteutamme asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä yritysvalmennuksia. 

Olemme mukana asiakkaan arjessa ja toimimme valmennuskumppanina asiakkaan kanssa läpi koko valmennuksen ajan varmistaen, että valmennuksen anti muuttuu todelliseksi toiminnaksi.

Valmentajajoukossamme toimii parikymmentä kokenutta ammattilaista, jotka tempaavat osallistujat käytännönläheisellä otteella kehittymään ja toteuttamaan sovittuja asioita arjessa. Emme tuhlaa valmennusaikaa kalvosulkeisiin vaan tarjoamme työkalut, joilla muutoksia tapahtuu käytännön tasolla.

Maarika Maury, toimitusjohtaja

Maarika on toiminut valmennusyritys Kissconsulting Oy:n toimitusjohtajana ja päävalmentajana jo 25 vuoden ajan. Hänellä on pitkä ja syvällinen kokemustausta eri alojen organisaatioissa ja hän on valmentanut erityisesti strategisten suuntien kiteytyksessä ja jalkautuksessa organisaation jokaiselle tasolle. Maarika valmentaa myös mm. johtamista, myyntiä, palvelua, esiintymistä  ja ajanhallintaa.

Maarika tekee parhaillaan väitöskirjaa strategian kirkkauden merkityksestä jalkauttamisen onnistumiselle. Koulutukseltaan hän on KTM ja saanut erittäin hyviä tuloksia strategioiden kirkastuksissa ja muutosten käytäntöön viennissä läpi organisaatioiden. Hän on kirjoittanut kirjan ”Pelolla johtaminen on perseestä” (2015).

Tuomo Meretniemi, strategiajohtaja

Tuomo on innostava ja  valmentaja ja suosittu keynote-puhuja. Ajalta ennen Kissconsultingin strategiajohtajaksi siirtymistä Tuomolla on pitkä kokemus toimitusjohtajan ja kaupallisen johtajan rooleista matkailualan suuryrityksessä (Aurinkomatkat Group).

Tuomolla on vahvoja näyttöjä strategia ja muutoshankkeistä, minkä lisäksi hänellä on yli 15 vuoden kokemus verkkokaupasta, digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Tuomo on toiminut vuosia niin b2b-myynnin kuin b2c-myynnin johtotehtävissä. Lisäksi hänellä on kokemusta kriisijohtamisesta sekä useista yritysjärjestelyistä ja liiketoimintojen integraatiohankkeista. Vahva viestinnän osaaja. . On tällä hetkellä perheensä kanssa  kuuden vuoden maailman ympäryspurjehdukselle mutta toteuttaa digitaalisesti ja etänä mm valmennus ja viestintähankkeita.

Jaana Tuomila, kehitysjohtaja

Jaana Tuomila toimii Kissconsulting Oy:n kehitysjohtajana ja monipuolisesti valmennusosaajan eri rooleissa. Jaanalla on kattavan liiketoimintaosaamisen lisäksi kokemusta mm. Suomalaisen Työn Liitosta, josta meriittinä panos Sinivalkoinen jalanjälki -konseptin alkuperäisidean kehittäjänä. Jaana on taitava palvelu- ja myyntikonseptien sekä kirkkaiden strategioiden rakentaja ja hallitsee suvereenisti elintärkeän yksinkertaistamisen taidon.

Jaanan laajassa ja monipuolisessa osaamisessa korostuvat idea- ja palautekulttuurien luominen, muutos- ja projektivalmennukset, esimies- ja johtoryhmätyöskentelyyn liittyvät valmennukset sekä DISC-profiilien hyödyntäminen. Jaana on innostava valmentaja, joka kahmii valmennuksistaan loistavaa asiakaspalautetta.

Juha Valkamo, asiakkuusjohtaja

Juha Valkamo on Kissconsulting Oy:n  asiakkuusjohtaja. Hän on pitkän uran tehnyt perheyrittäjä ja entinen Oy Primula Ab:n toimitusjohtaja. Juha on monipuolinen johtamisen ammattilainen ja valmentaja, jonka eritysvahvuuksia ovat strategiatyöskentelyn ja johtamisen ja hallitustyöskentelyn  lisäksi erilaiset innovaatiohankkeet.

Erityisosaamisena Juhalla on kokemusta kriisijohtamisen vaikeasta taidosta. Lisäksi hän on taitava tuote-, palvelu- ja brändikonseptien ideoija ja toteuttaja. Juhalla on myös monipuolinen kokemus erilaisista luottamus- ja hallitustehtävistä erityisesti teollisuuden ja kaupan alalla sekä eri yrittäjäjärjestöissä.

Jaana Kettunen

Jaana Kettunen on kokenut HR-osaaja, konsultti sekä skarppi strategisen viestinnän kirkastaja. Roolina hänellä on toimia ”yksinkertaistajana”, eli auttaa kuntia ja yrityksiä kirkastamaan niin strategiset kuin markkinoinnilliset viestit sekä varmistaa niiden käytäntöön vienti.

Erityisosaamisena on myös prosessisimulaatio, osaamisen kehittäminen sekä CRM-määrittelyt ja lisäksi sosiaalisen median työkalujen kehittäminen videosta blogituotantoon.

Aleksi Salminen

Aleksi Salminen on energinen persoona, inspiroiva valmentaja ja esiintyjä, joka saa omalla esimerkillään, rehellisyydellään ja läpivientikyvyllään muutoksia aikaiseksi. Johtamisfilosofiana on se, että joukkoja ei voi johtaa myymälän takahuoneesta taikka pääkonttorin kulmahuoneesta, vaan joukkoja johdetaan edestä ja ihmisten keskeltä ja esimerkillä.

Aleksilla on vahva ketjupuolen kokemus, mm. KappAhlilla, jossa maajohtajana keskittyi erityisesti asiakaskohtaamisten parantamiseen. Arkityönään Aleksi pyörittää Lahdessa farkkukauppaa, jossa hän toteuttaa omia oppejaan asiakaspalvelun tärkeydestä. Teemat mm. johtaminen, myynti ja palvelu.

Minna Patosalmi

Minna Patosalmi toimii Kissconsulting inspiroivana luennoitsijana ja valmentajana ja innostavana yritysesimerkkinä luovasta ja erilaisesta tavasta johtaa.  Teemoina mm johtaminen, luovuus, viestintä sekä keinot keskiaikaisten kehityskeskusteluiden voittamiseksi.

Arkityönään Minna Patosalmi työskentelee toimitusjohtajana Ferroplanilla, joka on Suomen johtava kappale- ja massatavaran käsittelyyn kuljetinratkaisuja suunnitteleva ja valmistava yritys.

Paula Kuusipalo-Määttä

Paula on ideakulttuurin edistäjä ja vaalija, sekä erittäin kokenut, asiantunteva, innostava ja käytännönläheinen valmentaja. Hän on innostava ideakulttuurin luennoitsija ja valmentaja. Ideoiden antamisen herättelijä ja ideakulttuurin luoja.

Arkityönään Paula työskentelee VR-konsernissa ja kehittänyt siellä ”Ideat kehiin” -toimintamallia, jonka avulla perinteinen aloitetoiminta uudistuu vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi innovaatioprosessin alkupääksi. Ideat kehiin -toiminta on konkreettisesti osoittanut, että organisaation innovaatiotoiminta saadaan aktivoitua, kun luodaan innovatiivisuutta tukeva ilmapiiri ja kanavat.

Kirsi Salo

Kirsi Salo on hyvinvointivalmentaja ja kokenut sparraaja. Lahjakas moniosaaja valmentaa tiimejä edistymään onnistumisissa ja opettaa, miten vanhoista ajatusmalleista päästetään irti ja heittäydytään kohti unelmia ja uusia, ennen kokemattomia asioita.

Media-alan konkarina Kirsi voi valmentaa muutosvoimaa myös draaman keinoin. Hän näyttelee teatteriproduktiossa ”Pelolla johtaminen on perseestä”, joka herättelee työyhteisöjä karsimaan pelolla johtamista pois työpaikoilta. ”Avain kaikkeen löytyy jokaisen oman pään sisältä. Ihmisten pitäisi oivaltaa, mikä valtava voima jokaisella on: kaikki se, mitä ajattelet itsestäsi ja maailmasta, määrittävät elämäsi suunnan.”

Riitta Bekkhus

Riitta on ”digitohtori”, jolla monipuolinen asiantuntemus ja vankka työkalupakki digimurrokseen sekä innovatiivisen kulttuurin johtamiseen. Hän luennoi ja pitää workshoppeja aiheesta ja antaa oivalluksia digimuutoksen eri vaiheisiin sekä tukee onnistunutta digimuutosta. Riitan väitöskirja toi esille, miten nykyiset johtamiskäytännöt ja mittaristot eivät motivoi organisaatiota. Tutkimuksen kautta on luotu selkeät etenemisohjeet onnistuneen digimurroksen toteuttamiseen. Lisäksi tarvitaan uudenlaista innojohtajuutta..

Riitalla on vankka käytännön kokemus ja on toiminut yli 20 vuoden ajan isoimmissa pohjoismaisissa IT-alan yrityksissä sekä pienessä start-up:issa niin projektijohtajana, prosessiomistajana, laatupartnerina, liiketoiminta-arkkitehtina kuin Start-up yrittäjänä.

Anneli Ranta, Valmentaja

Anneli on innostava puhuja, valmentaja ja coaching –osaaja ja näyttelijä. Työelämän muutokset ja toimintaympäristön moninaisuus asettaa vaihtuvia tarpeita johtamiselle ja viestinnälle Kokemuksellinen valmennus on hyvä tapa tuulettaa ilmapiiiriä ja kyseenalaistaa pinttyneitä toimintatapoja ja draman työkalut ovat hyvä työkalu oivalluksille. Anneli on mukana myös Pelolla johtaminen on perseestä, Hoppu on hanurista ja Kunnat kuntoon työyhteisönäytelmissä.

Annelin valmennukset soveltuvat etenkin esiintymis- ja puhetaitojen kehittämiseen sekä työpaikan ilmapiirin ja organisaatioiden johtamiskulttuurin parantamiseen. Valmennuksissa löydetään työyhteisön luovuus ja saadaan ideointikulttuuri uuteen kukoistukseen. Annelilla on runsas 20 vuoden kokemus kouluttajana ja hänen osaamisensa pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja teoriaan sekä monipuoliseen näyttelijäkokemukseen. Annelin valmennukset ovat aina innostavia, konkreettisia ja hauskoja.